Vigan, Philippines (New7Wonders Cities)

Historiska Staden Vigan

Just nu är jag på väg till Vigan från Gonzaga där pappa och min bror bor . Ska möta en vän/släkt som bor där.  Hade först planerat att träffas i Manila och sedan tar inrikes flyg tillsammans till Laoag City men pga stormvindar blev flygningen inställd så jag är tvungen att ta bussen dit. Min bror skjutsade mig till Magapit, ungefär 1 timme ifrån där pappa/brodern bor och därifrån tar bussen till Vigan. Det var en lång bussresa, ca 7 timmar. Väl framme till Vigan busterminalen tog jag en tricycle till Hotel Veneto de Vigan där jag tänkte bo några dagar. Vi får se om min kompis erbjuder att få stanna i deras hus. Lite pinsamt om jag skulle trängas med dem också och dessutom det känns lite skönare att bo själv då slipper man att tänka på något annat än sig själv. Jag är ändå på semester. Kom fram till hotellet strax före 8 på kvällen. Se gärna min recension av detta hotel här…nu ska jag bara skriva om Vigan.

Kortfattad syntes

Etablerade på 1500-talet, är Vigan den bästa bevarade exemplet på en planerad spanska koloniala stad i Asien. Dess arkitektur speglar den kommande samman kulturella inslag från andra håll i Filippinerna, från Kina och från Europa, vilket resulterar i en kultur och stadsbild som har någon parallell någonstans i östra och sydöstra Asien.

Vigan är en viktig handelsplats före kolonialtiden, den ligger vid floden deltat Abra River, längs den nordvästra kusten av huvudön Luzon, i provinsen Ilocos Sur, Fiklippinska skärgård. Den totala ytan av den inskrivna områden är 17,25 hektar. Den traditionella latinamerikanska schackgatuplanen öppnar upp i två närliggande torg. Plaza Salcedo är den längre armen av en L-formad öppen plats, med Plaza Burgos som kortast. De två torg domineras av St Pauls Cathedral, ärkebiskopens palats, Stadshuset och provinsiella Stadsbyggnaden. Stadsplanen i staden överensstämmer nära med rutnätsplans renässansen anges i Ley de la Indias för alla nya städer i det spanska väldet. Det finns emellertid en märkbar skillnad mellan Vigan och samtida spanska koloniala städer i Latinamerika i den historiska kärnan (den så kallade mestiser distriktet), där den latinska traditionen mildras av starka kinesiska, Ilocano och filippinska influenser. Som namnet antyder, var detta område regleras av förmögna familjer av blandad kinesisk Ilocano ursprung. Området innehåller historiska fotavtryck över hela staden och består av totalt 233 historiska byggnader tätt uppträdda längs ett rutnät av 25 gator.

De två våningsstrukturer byggda av tegel och trä, med en brant sluttande tak som påminner om traditionell kinesisk arkitektur. De yttre väggarna i övre våningar omges av fönsterpaneler Kapis skal inramade i trä som kan skjutas tillbaka för bättre ventilation. De flesta av de befintliga byggnaderna byggdes antagligen i mitten av 1700 till slutet av 1800-talen. På grund av den ekonomiska nedgången i Vigan som ett ekonomiskt centrum efter andra världskriget, endast ett fåtal av de historiska byggnaderna hade intern omorganisation för alternativ användning. De kinesiska köpmän och handlare genomfört sin verksamhet från affärer, kontor och förråd på bottenvåningen i sina hus, med stallar ovan. Förutom den inhemska och kommersiell arkitektur, Vigan har ett antal viktiga offentliga byggnader, som också visar mångkulturella influenser.

Vigan är unik för att ha bevarat mycket av sin latinamerikanska koloniala karaktär, särskilt dess gallergatumönster och historiska stads utlägg. Dess betydelse ligger också på hur de olika arkitektoniska influenser blandas för att skapa en homogen stadsbild.

Kriterium (ii): Vigan representerar en unik blandning av asiatisk byggnad och konstruktion med europeisk kolonial arkitektur och planering.

Kriterium (iv): Vigan är en exceptionellt intakt och väl bevarat exempel på en europeisk handelsstad i östra och sydöstra Asien.

Integritet
Alla element som är nödvändiga för att uttrycka de värden för egenskapen är inkluderade inom fastigheten. Detta säkerställer representationen av dess betydelse som en väl planerad och väl bevarad latinamerikanska koloniala stad. För närvarande är de framträdande dragen i de flesta av förfädernas Vigan husen bevaras, även om några hus kvar i sämre skick på grund av försummelse av sina frånvarande ägare.

Äkthet
Vigan har behållit sin äkthet i rutnät gatumönster, historiska stads utlägg och användning av öppna ytor. De historiska byggnaderna har bibehållit sina traditionella användningsområden för handel på de nedre våningarna och som bostad för ägarna på de övre våningarna. Men mycket få hus förbli orörd. Förändringar som införts till bättre konserverad husen har varit till det inre: dela upp de stora staplar i mindre lägenheter, och justering av bottenvåningen för att ge mellanslag för att släppa ut för kommersiellt bruk. Efter att ha varit helt förändrad för att möjliggöra nya användningsområden, har många strukturer förlorat sin äkthet. Några strukturer har övergivits, eftersatt, och lämnades att förfalla. Den ursprungliga byggmaterial som tegelstenar, trä, Kapis skal och kalk för murbruk och gips erhölls alla från omgivande områden. Bristen på traditionella byggmaterial som trä och kalk för puts och murbruk har resulterat i användningen av moderna material sådana som cement och galvaniserad järnplåtar för tak. Medvetenheten om behovet av att bevara äktheten har ökat dramatiskt sedan platsen var inskriven. Bevarande praxis som har utvecklats organiskt under de senaste tre århundraden nu återinförs, med hjälp av en stor reserv av traditionella byggnads hantverk som har överlevt.

Källa: http://whc.unesco.org/en/list/502

Published by queenkeandra

I am a swedish citizen with asian origin, lives in Sweden, entrepreneur, accountant, fashion designer, dressmaker, professional interpreter and translator and from year 2014, I also became a local politician with some assignments from the local government. I moved to Sweden after marriage with a Swedish national in 1986. Two years later we got a son followed by a daughter after 21 months. Satisfied with life in fact, I guess I got all I wished for, it feels I have everything. Being married is not just a bed of roses, the roses have thorns also and you can get it at times but we’ve always been doing pretty good. Kinder and better husband I do not think I can get, everyone has their flaws and life becomes easier if you can accept them. I’m not a perfect person either. I became a grandmother quite young, only 45 years old, was a little skeptical at first but then I loved to be one. Now I am already a grandmother of two, a boy and a girl of 20 months between them, such a great feeling, it feels like it was a replay of my life. When I have both of them at home, it feels like I was young again and is the mother of small children. I can not explain but so damn good it is. When I moved to Sweden I knew nothing about the country, but now it feels like I’ve always lived here. I speak Swedish better than my native language, better in Swedish grammar than my husband, it may sound strange but it’s true. I dream even in Swedish. I hang out with many Swedes, have worked and still working in Swedish companies. I go to the Swedish church though I am a Roman Catholic. We believe in the same God anyway. I’ve adapted pretty well in Swedish society. I think I have to adjust to that country I moved to, not the country or its citizens to adapt to me. Sweden has no responsibility whatsoever that I wanted to move here so I could not demand anything else, but now a citizen, I think I have the right as any other native Swedes. I pay taxes and do my duties as a citizen. I think I am a good role model and a loyal citizen and can fight for my new country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: